Relieftryck | Grafikwerkstatt Dresden

Relieftryck

Här kan man arbeta med linoleumsnitt och andra relieftryckformer. Vi har också verktyg, material och ett stort urval av trä- och blyskrifter samt många olika slags klichéer. Man kan arbeta med formatet 50 x 78 cm på en  Grafix-avdragspress och pappersformat upp  till 110 x 160 cm för handavdrag på en KRAUSE-knäledspress._MG_0383 Handpressendrucke 2012

14467-05