Radering

Här finns etsgrunder, raderingsverktyg, brännare och kemikalier. Koppar- eller zinkplåt får man tillskurna i önskade mått. Vi har ett akvatint-box 60 x 80 cm och på något sätt att göra aquatints. Tryckningen sker med en RICHARDSSONS koppartryckspress i formatet  99 x 140 cm.

I ett separat rum för etsning, med behållare upp till 130 cm, som är utrustad med modern säkerhet och runt om-sug, tillåter dig att arbeta med järn(III)klorid men också med salpetersyra. En separat sliprummet och alla material tillhandahålls.

IMG_023114467-04

IMG_0024_2

Diese Webseite verwendet ausschließlich essentielle Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Zusätzliche Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.